323 - Set 2 mesas con soporte - [ 84 x 42 x 19 (plegada) ]

  • Set 2 mesas con soporte

Detalles 323 - Set 2 mesas con soporte

  • Código: 323
  • Medidas: 84 x 42 x 19 (plegada)
;